2021-01-09

اخذ جواز تاسیس از جهاد کشاورزی

جواز تاسیس مدرکی می باشد که به عنوان یک سند ارزش دارد و به افراد مجوز فعالیت و یا سرمایه گذاری در زمینه مشخصی را می […]
× مشاوره آنلاین