ثبت شرکت تضامنی یک شرکت تجاری می باشد که شخصیت و اعتبار شرکا در آن بسیار حائز اهمیت است. و کامل ترین نوع شرکت اشخاص می باشد. مطابق ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسـم مخـصوص بـرای امور تجـارتی بـین دو یـا چنـد نفر بـا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشـد هریـک ازشرکا مـسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند. قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشـخاص کـان لم یکن خواهد بود.

امروزه شرکت تضامنی تقریبا در نظام حقوقی تمام کشورها وجود دارد و بسیار پرکاربرد است. این شرکت برای کسانی که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی برای تشکیل شرکت ندارند، بسیار مفید و مورد توجه می باشد. مدت شرکت تضامنی از امور توافقی است و می‌تواند به‌صورت محدود یا غیر محدود باشد و ذکر آن در شرکت‌نامه ضروری است.

اصول شرکت تضامنی

به‌طور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل زیر رعایت می‌شود:

  1. مسئولیت تضامنی شرکا
  2. غیرقابل‌انتقال بودن سهم الشرکه
  3. تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت
ثبت شرکت تضامنی

چگونگی ثبت شرکت تضامنی

اسم شرکت تضامنی

در نامگذاری شرکتهای تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و حداقل اسم یکی از شرکا ذکر گردد. درصورتی که اسم شرکت شامل  اسم تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که اسم آنها ذکر شده است عبارتی از قبیل ” و شرکا” یا ” و برادران” قید شود.

تأسیس شرکت تضامنی

شرکت تضامنی با تنظیم شرکت نامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها با شرایط خاص تشکیل می گردد. در زمان تاسیس شرکت، اساسنامه آن توسط موسسین شرکت تنظیم می گردد که می توان آن را آیین نامه داخلی شرکت دانست. در شرکت تضامنی شرکا باید حداقل یک نفز از میان خود یا خارج از شرکت به عنوان مدیر شرکت معین نمایند. در شرکت تضامنی همه‌ی شرکا می‌توانند بر کار شرکت نظارت داشته باشند، ولی می‌توان در شرکت نامه ناظری بر کار مدیران شرکت تعیین نمود.

شرایط تشکیل و چگونگی ثبت شرکت تضامنی

شرایط تشکیل و چگونگی ثبت شرکت تضامنی به شرح ذیل می باشد:

  • شرکای شرکت تضامنی

شرکت تضامنی حداقل از دو نفر یا بیشتر تشکیل می‌شود. شرکای این شرکت شخص حقیقی یا حقوقی هستند که لازم است برای انجام معامله بالغ باشند، عضویت افراد در شرکت تضامنی به معنی تاجر بودن وی نمی باشد.

غیر از شرایط کلی مدرج در قراردادها از لحاظ شرایط اساسی، می بایست شرکا شرکت نامه تنظیم و امضا نمایند، که حدود مشارکت، وظایف و اختیارات، و حقوق هر یک در آن تصریح می گردد. طبق ماده 47 قانون ثبت،شرکت نامه باید ثبت و به صورت سند رسمی گردد در غیر این صورت مطابق ماده 48 قانون ثبت سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. ثبت شرکت نامه در شرکتهای تضامنی در اداره ثبت شرکتها صورت می گیرد و پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی می گردد. در این شرکتها اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه به تراضی تمام شرکا تقویم گردد.

  • سرمایه شرکت تضامنی

سرمایه شرکت متشکل از میزان وجه مشارکتی است که شرکا در شرکت به اشتراک می گذارند. قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت تعیین نکرده است. این سرمایه می تواند وجه نقد یا غیرنقدی باشد. مطابق ماده 118 قانون تجارت، “شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم شده باشد”. تقویم سرمایه غیرنقدی توسط شرکا به عمل می آید و در شرکت نامه قید می گردد. پس از توافق تقویم سرمایه غیرنقدی شرکا حق رجوع از آن را ندارند.

پرداخت سفته یا چک پرداخت نقدی محسوب نمی شود. و سرمایه نقدی می بایست توسط پول پرداخت شود. اگر مدیران شرکت به جای وجه نقد، اسناد تجاری را قبول نمایند کلاهبردار تلقی خواهند شد. در شرکت تضامنی منابع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقیسم می گردد. ولی شرکای شرکت می‌توانند ترتیب دیگری را برای تقسیم سود تعیین کنند و همچنین موقع تقسیم سود بین شرکا را تعیین کنند. در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود.

شرکا در شرکت تضامنی

بررسی ثبت شرکت تضامنی

  • تنظیم اساسنامه شرکت تضامنی

اساسنامه را می توان آیین نامه داخلی شرکت نامید. در زمان تاسیس شرکت، اساسنامه آن توسط موسسین شرکت تنظیم می گردد. تنظیم اساسنامه الزامی نمی باشد. و معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد. در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می گردد بدین معنا که در صورت وجود قراری بین شرکا(در صورت نیاز). این موارد در اساسنامه قید می گردد. امور اساسی که در اساسنامه ذکر می گردد. عبارتند از نام شرکت، موضوع شرکت، مدت فعالیت شرکت، سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکا با درج نام شرکا. شرایط تقسیم سود و زیان، قوانین مربوط به فوت شرکا و یا انحلال شرکت به هر دلیل.

  • ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامینی امری الزامی می باشد و ضمانت اجرای عدم ثب.، انحلال شرکت به درخواست دادستان و پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت تضامنی می باشد. همچنین، انتشار خلاصه شرکت نامه در یکی از روزنامه های رسمی به هزینه خود شرکت الزامی است. شایان ذکر است، در صورتی که همزان با تشکیلی شرکت شعبه دیگری از آن در شهرستان ها تشکیل گردد، ذکر آن شعبه در آگهی های فوق ضروری می باشد.

مندرجات شرکت‌نامه

حداقل مسایلی که در شرکت‌نامه باید قید گردد. به موجب نمونه‌های چاپی اداره ثبت شرکت‌ها عبارتند از: نام شرکت، نوع و موضوع شرکت، مرکز اصلی شرکت، اسامی شرکا، مبداء تشکیل شرکت و مدت آن. سرمایه شرکت، میزان سهم‌الشرکه، مدیران و… . علاوه بر موارد ضروری ذکر شده، شرکای شرکت می‌توانند هر شرط دیگری را که مخالف قانون نباشد، و یا موارد انحلال شرکت را در شرکت‌نامه قید نمایند.

انحلال شرکت تضامنی

ورشکستگی شرکا، تأثیری در ورشکستگی شرکت ندارد. زیرا مطالبات و تعهدات آن‌ها از یکدیگر جداست. اگر شریک ورشکسته شود، طلبکاران او، فقط حقی نسبت به سهم‌الشراکه او در شرکت پیدا می‌کنند. مطابق ماده 129 قانون تجارت، طلبكاران شخصي شركاء درصورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تاديه طلب آنها نباشد مي توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند(اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد).

بدین منظور می بایست حداقل شش ماه قبل قصدخود را با اظهارنامه رسمي به شرکت اطلاع دهند. در اين صورت شركت يا بعضي از شركاء مي توانند تا زمانی که حكم نهائي انحلال صادر نشده با تاديه طلب دائنين مزبور تا حد دارایي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.