ثبت شعبه شرکتهای خارجی در ایران

گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان با ۱۲ سال سابقه کاری در زمینه ی امورات اداری و ثبتی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … و امور ثبتی شرکت و علائم تجاری، سعی بر مرتفع کردن دغدغه های اجرایی متقاضیان خود داشته است. باتوجه به اینکه انجام امورات اداری و ثبتی، بسیار زمانبر و پر دغدغه می باشد، گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان را بر آن داشته تا خدماتی در جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ارائه نماید و در کمترین زمان درخواست متقاضیان را اجرا نماید.

برای آشنایی بیشتر با خدمات ارائه شده توسط گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان و رفع ابهام های احتمالی در هر نوع خدمات اداری و ثبتی می توانید از بخش های مختلف وب سایت دیدن فرمایید. با نظرات خود ما را در ارتقای سیستم اجرایی و اطلاع رسانی گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان یاری کنید.

این افتخار ماست که با راه اندازی مرکزی تمام الکترونیک بتوانیم به صورت ۲۴ساعته خدمات الکترونیکی آنلاین به شما بزرگواران و سروان گرامی ارائه دهیم تا قدمی جهت پیشرفت و ارتقاء صنعت واقتصاد کشورمان برداشته باشیم.

مقدمه ای درباره ثبت شرکت خارجی

شرکتهای خارجی شرکتهایی هستند که در خارج از ایران تشکیل شده اند و با تاسیس شعبه در ایران به تجارت مشغولند. این شرکتها به منظور فعالیت در ایران می بایست به ثبت رسیده و تحت نظارت دولت باشند.

شعبات شرکتهای خارجی مجاز در ایران

باتوجه به قوانین درج شده در قانون ثبت شرکتها، تنها شرکتهایی مجاز به ثبت شعبه و نمایندگی در ایران هستند که شرکتهای ایرانی متقابلا مجاز به ثبت شرکت ایرانی در آن کشور باشند به بیان دیگر اگر در کشوری ثبت و نمایندگی شرکتهای ایرانی مجاز باشد، شرکت و نمایندگی های آن کشور نیز می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه و یا نمایندگی نمایند.

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی

بنابر قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ مجوز و دستور ثبت شرکتهای خارجی صادر گردید. مطابق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها هر شرکت خارجی جهت ثبت شعبه و نمایندگی امور صنعتی و تجاری در ایران می بایست در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

فرآیند ثبت شعبه شرکتهای خارجی

به منظور ثبت شعبه شرکتهای خارجی علاوه بر ثبت اصلی شرکت، می بایست محل شعبه تعیین و مدیر یا شخصی که حق امضا در شعبه دارد در ذیل ثبت اصلی شرکت معرفی و به ثبت برسد. درصورتی که پس از ثبت شرکت تقاضای شعبه شرکت مذکور مطرح گردد. جهت ثبت شعبه متقاضی می بایست، تقاضای ثبت شعبه را همراه با اختیارنامه مدیر شعبه ضمیمه اظهارنامه ایی که رونویس تصدیق ثبت شرکت اصلی در ایران است گرداند. در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

مقررات عمومی آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

شرایط عمومی ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی به شرح ذیل می باشد:

 1. ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
 2. افزایش صادرات غیرنفتی ایران
 3. ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
 4. انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود
 5. بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاران شرکت خارجی در ایران
 6. همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
 7. انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می شود(ارائه خدمات در زمینه بازاریابی)

مدارک لازم جهت ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

مدارک لازم جهت ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی به شرح ذیل می باشد:

 1. نسخه مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده  یا هیات مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران
 2. داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها
 3. نسخه مصدق اساسنامه شرکت
 4. نسخه مصدق اظهارنامه شرکت
 5. وکالتنامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن
 6. به منظور ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی باید تمامی مدارک مذکور تهیه شده به زبان فارسی ترجمه و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشند. پس از بررسی مدارک فوق توسط کارشناس و اخذ هزینه حق الثبت، چنانچه مدارک ارسالی نقص و ایرادی نداشته نباشد، دستور ثبت آن صادر و مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.